SLAM

  • Date: 31 May – 2 June 2019
  • Event Age Range: 11 - 15
  • Location: Gwynedd, North Wales
  • Volunteer Cost: £69

SLAM is going to be a fun, sport-based, action-filled weekend during which we explore some deep questions of life and faith.

Over the weekend young people will have the opportunity to try various sports such as Tag Rugby, Soccer or Netball, Tag American Football, Ultimate Frisbee and also the wacky, Football Golf or Capture the Flag.

Gather tips on how to experience a fit and healthy life and take part in sport in a relaxed atmosphere. We will also explore two big questions – ‘Is there a God?’ and ‘What is God like?’.

This holiday is open to all regardless of beliefs or background and we respect people of all beliefs and none.

Penwythnos llawn hwyl a chwaraeon, efo cyfle i ystyried cwestiynau dwfn bywyd a ffydd yw SLAM.

Bydd cyfle i roi cynnig ar amrywiaeth o gampau.  Rydym am gynnwys cymysgedd o rai cyfarwydd fel Rygbi Tag, Pêl-droed neu Pêl-rwyd, rhai sydd efallai’n llai cyfarwydd fel Pel-droed Americanaidd Tag ac ‘Ultimate Frisbee’ yn ogystal â rhai hollol wirion fel Golff Pêl-droed neu ‘Capture the Flag’.  Rydym yn gobeithio rhoi pawb sy’n mynychu’r cyfle i roi cynnig ar gymaint o chwaraeon â phosib!

Byddwn yn derbyn cyngor ar sut mae byw yn iach, yn gwneud llawer o chwaraeon a joio mas draw! 

Byddwn yn ystyried a thrafod dau gwestiwn mae - ‘A oes Duw’ a ‘Sut un yw Duw?’

Y mae’r wersyll yn agored i bawb - beth bynnag yw eu cred neu cefndir - a byddwn barchu pobl o bob ffydd neu dim.